NOVES VIES

Què oferim?

DES DE FIECAT

T’acompanyem

La tasca social de la Fundació FIECAT està enfocada vers els emprenedors, creatius i persones amb ganes d’explorar noves vies per millorar el teixit productiu, obertes a la innovació i als reptes que una societat canviant ens obliga a assolir.

Licitacions públiques o privades: Acompanyament a les PIMES  i emprenedors a licitar.

Col·laboració entre empreses: Analitzen els perfils i desenvolupem estratègies per donar cobertura als  emprenedors, autònoms i les empreses que volguin participar en objectius comuns com UTE, Joint Venture, etc..

Internacionalització:  Ajudem a les empreses arribar als mercats de tota Europa.

Certificacions:  Importants per  homologar-se i poder arribar  a  a grans comptes o institucions públiques. Assistència per assolir aquest repte.

Diagnòstic ambiental a l’empresa: Interaccions entre l’empresa i el medi ambient.

Economia social i participativa: Transformació social a través de l’activitat econòmica.

Innovació R+D+I:  Sumen la iniciativa a la solvència i creen estratègies perquè les empreses i/o institucions puguin camina juntes amb un entorn viable.

RGPD (Protecció de dades): Acompanyament a les empreses a complir la normativa legal, i en homologacions de proveïdors.

RSE, RSC (Responsabilitat Social Empresarial/Corporativa):  Assessorem a les PIMES sobre els requeriments i els ajudem assolir-los.

Patens i marques: Acompanyem a les empreses i emprenedors al registre més adient per la seva innovació en tots els àmbits.

Legal:  La Fundació FIECAT disposa d’un gabinet d’advocats per ajudar a les PIMES i autònoms en allò que necessitin.

Petjada de Carboni CO2

“Mesura, redueix i registra el teu Impacte Ambiental”

Com pots contribuir en la  cura del planeta, mesurant, reduint, completant i registrant la teva petjada de carboni!

 

Agent digitalitzador: Acompanyem a les PIMES a homologar-se per poder oferir els seus serveis i acceptar els bons digitals (KIT DIGITAL).

Subvencions: Us ajudem a la sol·licitud i gestió de les subvencions més adients al vostre perfil.

Experts en la Llei Concursal i Segona Oportunitat: Mitjançant el nostre equip d’advocats, assessorem les Pimes, Autònoms i Emprenedors a renegociar el seu deute amb les entitats financeres; quitances i mala praxi, principalment amb els ICO. Gestionem la cartera d’impagat.

Ajudem a trobar una solució per l’exoneració del passiu, evitant persecucions incòmodes per part dels creditors

 

Newsletter

FIECAT Foundation's social task is focused on entrepreneurs and creative individuals. To people willing to explore new ways to improve the local economy production system and open to innovation and the challenges that a changing society forces achieving.

Register to be up to date with our news!

Website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookie policy. ACEPTAR

Aviso de cookies